Join this squadron

About Civitas Dei CZ/SKCivitas Dei is a Freemasonry group of Czech and Slovak speaking CMDRs.
(English version of text is below)
Kdo jsme?Civitas Dei je apolitický, sekulární a absolutně nezávislý Řád složený z CZ/SK hráčů s vnitřním uspořádáním podobným svobodným zednářům. Nejsme vázáni na žádné náboženství, power ani superpower. Tvoříme si svá pravidla a svůj příběh ve světě Elite. Hráčům poskytujeme volnost v jejich volbě stylu hraní. Jediný požadavek je, aby tyto aktivity negativně neovlivňovaly činnost naší skupiny.


Spravujeme vlastní minor faction Civitas Dei, která sídlí v systému Phanes a ovládá pár desítek okolních systémů a také několik desítek stanic. Uvítáme zejména ty hráče, kteří se chtějí podílet na rozvoji této frakce. Jedná se o předvoj nástupu sofistikovanějších komunitních nástrojů integrovaných přímo ve hře. Máme vlastní frakci, která ovládá celé systémy, vlastní stanice v těchto systémech, rozdává mise skrz bulletin board, spadají pod ní security NPC a jiné NPC, vyplácí bounties v daných systémech atp.
Mezi hlavní aktivity řádu patří bounty hunting, boje ve válečných conflict zónách, BGS PvE i PvP, obchod, těžba, exploration i power play. Zajímáme se také o Thargoidy a Guardiany - cizí rasy a interakci mezi nimi. Každý si tedy může vybrat to své a aktivně se zapojit do hry s ostatními hráči. Každý den létáme společné wingy a pořádáme nejrůznější akce, na kterých má každý možnost naučit se něco nového, případně předat své zkušenosti dál. Na našem chatu je téměř vždy někdo online (ve špičce přes 80 lidí), takže je možné se zeptat, případně domluvit wing.

Jsme čtvrtý největší wing na Inaře a největší wing založený na hráčích jedné národnosti! Staň se jedním z průkopníků směřujících k dokonalejšímu bytí!
Jsme přítomni ve 24ech systémech z nichž 22 ovládáme a vlastníme 57 stanic

Jsi otrávený současnou společností? Hledáš něco, co by Tě skutečně vnitřně naplňovalo? Nebo jen pátráš po lepší práci?
Pokud jsi alespoň jednou řekl ANO, jsi tu správně!

Hráčům nabízíme:
 • Zaškolení každého nového člena vlastním osobním mentorem!
 • Pomoc nováčkům i zkušeným hráčům.
 • Propracovanou strategii wingového létání ---> efektivnější výdělky a rychlejší budování bojového, obchodního a průzkumnického ranku.
 • Výcvik a zdokonalení se v PvP.
 • Lukrativní obchodní cesty,těžební lokace,databáze zajímavých míst k průzkumu.
 • Společné akce na podporu a rozvoj naší frakce.
 • Další pravidelné společné akce všeho druhu (PvE, PvP, BGS, závody, průzkumné expedice, společné eventy atp.)
 • Ochrana od ostatních členů.
 • Universitas Civitate Dei - Vlastní výukové materiály a poradní a vzdělávací činnost pro začínající hráče, bojová akademie.
 • Obsáhlé fórum - Sdílíme užitečné nástroje pro hraní Elite, nejrůznější sestavy lodí, tipy ,triky a zajímavosti z Elite Lore  (Thargoidi, Strážci a další informace)

Civitas Dei je jedinou organizovanou skupinou přímo navazující na odkaz Xavera Yavurka a jeho vizi dokonalé společnosti – společnosti tvořené Svobodnými zednáři. Že nevíš, kdo je Xaver Yavurek či kdo jsou Svobodní zednáři? Nelámej to přes koleno a čti dále!

Nejsi-li zrovna velkým fanouškem filosofie, pak v Tobě možná vzbudí zájem fakt, že jsme stabilní a úspěšná společnost hledající do svého kolektivu ty, kteří chtějí opravdu ukázat, co v nich je! Stále hledáme nové tváře toužící rozvinout svůj talent!

Pomoz nám vybudovat novou společnost! Staň se součástí něčeho velkého! Vstup do Civitas Dei!Chceš bránit někoho, na kom Ti skutečně záleží? Jsi vysloužilý veterán či lovec odměn na volné noze? Nebo bys rád vstoupil do armády, avšak nechceš bojovat pro někoho, kdo Tě považuje jen za obyčejného pěšáka, za pouhé číslo v seznamu?
Staň se členem naší bojové divize!

Díky unikátnímu výcvikovému modulu Tě naučíme, jak být skutečným leteckým esem! Dokážeme se přizpůsobit Tvým individuálním schopnostem, rozvinout Tvé silné stránky a posílit Tě v těch slabších. Zaručujeme, že se naučíš být efektivním a nepostradatelným členem našich bojových letek. Náš program je vytvořený pro úplné začátečníky i profesionály toužící po nových zkušenostech! Jeho nedílnou součástí jsou zkušení bojoví piloti, jejichž jména jsou uznávána společností, kterou chrání, i těmi, kdo válečnému řemeslu skutečně rozumí.Toužíš být úspěšným obchodníkem? Zajímá Tě ekonomie? Nebo jsi snad někdo, kdo se dokáže protáhnout s Type-7 i tou nejužší skulinou? Nehodláš se smířit s tím, že je vysoké postavení na trhu pouze výsadou vypasených kravaťáků?

Staň se členem naší obchodní divize!

Díky našim elitním analytikům a ekonomům jsme v obchodu vždy o krok napřed než ostatní! Disponujeme vždy aktuálními informacemi o změnách na trhu, máme rozpracovanou síť zahrnující ty nejlukrativnější obchodní trasy, konexe s galaktickými společnostmi i drobnými, avšak šikovnými obchodníky. Naše hlavní činnost vyžaduje obrovské zásoby vstupního materiálu a logistické zaopatření. Nebojíme se za spolehlivé služby zaplatit více než ostatní a podělit se o své know-how.Připadne Ti těžební práce nedostatečně oceněná? Máš pocit, že Tě široká veřejnost neuznává? Zdají se Ti výkupní ceny minerálů nedostatečné? Přesto Ti něco uvnitř říká, že ovládat těžební laser namísto toho bojového je práce, která Tě baví?

Staň se členem naší těžařské divize!

Díky výborné součinnosti našich průzkumníků, kartografů a předních uznávaných odborníků na problematiku astrotěžby Ti zaručujeme, že poznáš nové bohaté oblasti, o kterých konkurence mimo naší organizaci ani nesnila. Práce těžařů si nesmírně vážíme, protože díky nim dokážeme zásobovat naše výrobní aktivity dostatečným množstvím surovin a díky tomu můžeme zachovat vysoký standard produktů naší usilovné práce. Poctivé řemeslo dokážeme bohatě ocenit.Miluješ průzkum vesmíru, ale štve Tě, že pracně nasbíraná data jsou vykupována za pakatel? Nebaví Tě poletovat neprozkoumanými kouty galaxie jen tak bez cíle? Hledáš opravdový smysl své nelehké práce? Dokážeš o svých cestách vyprávět?

Staň se členem průzkumnické divize!

Opravdu nás zajímají Tvé zkušenosti a příběhy. Stejně jako Ty, i my věříme, že vesmír má hlubší smysl. Naše kartografická knihovna se každým dnem víc a víc rozrůstá a rozhodně toužíme, abys na tom měl zásluhu i Ty samotný. Hledej pro nás anomálie, hvězdy, nové světy a možná i to, o čem si polohlasně špitá průzkumnická komunita.Odevzdávej explore data na našich stanicích a získej tak nejen kredity,ale i reputaci a zvýšení našeho vlivu.Podrobnější informace o struktuře a historii Řádu jsou pod záložkou HISTORY.

Komunikace probíhá na Discordu, odkaz pro vstup: https://discord.gg/hfJVxYx


Vstupní podmínky:

Uvítáme jak zkušené hráče, tak i úplné nováčky. Nemáme žádné požadavky na ranky, lodě, reputaci, preference v power play, ani herním stylu atd. Jediná podmínka pro vstup je symbolický vstupní ůkol pro každého nového pilota. Tato skupina vznikla hlavně na základě toho, že chceme kromě volného létání nějakým ucelenějším způsobem organizovat CZ/SK hráče tak,aby to mělo nějaký větší smysl a tak hledáme zejména ty, kteří nechtějí létat sami, chtějí se bavit a kteří budou i případně ochotni přidat pomocnou ruku při správě naší minor faction.

Chceš se stát členem a společně s námi budovat prosperující frakci? Máme možnost vybudovat si kus svého vesmíru v Elite Dangerous, tak proč toho nevyužít!

Přihlásit se je možné přes formulář vpravo, kde napiš stručně pár důvodů, proč se chceš k nám přidat.Poté sleduj nové příchozí zprávy zde na Inaře,kde se dozvíš co dál,jakmile bude mít náš náborář čas ti napsat.Případně se na našem discordu ozvi cmdr Elmmont


Informace o Phanes (hlavní systém Řádu):
 • Necelých 56ly od Sol,
 • v systému je LOW RES pro začátečníky HIGH RES a HAZ RES pro mazáky, máme RESky jak v kamenných tak i v ledových prstencích,
 • populace 1,5 milionuPohled na jediný outpost v systému Quimper Dock a planetu, kolem které obíhá Phanes 2:Výhled z outpostu Quimper Dock na planetu Phanes 2:


Outpost na povrchu Phanes 2, Mcallaster prospect:


Náš domov, Mawson Oasis:


Město Mendeleev Prospect na povrchu měsíce Muztagh:


Jediný Earth-like world v systému Wilde´s World:


Prstence planety Phanes 5, kde probíhá Bounty Hunting:Fotogalerie ze společných akcí:


---

Civitas Dei is apolitical and independent group of Czech and Slovak players with internal organization similar to Freemasonry. We are not bound to any religion, power or superpower. We create our own rules and its own world inside our system. We give players freedom in their choice of playing style, it does not matter whether you support one of the Superpowers or participate in power play. The only requirement is that these activities do not negatively affect the activities of our group.

We govern our own minor faction called Civitas Dei in system Phanes. We welcome especially those players, who want to participate in the growth of our faction. It is the vanguard of community before onset of sophisticated tools such as clans, guilds, etc.. We have our own faction, which controls the entire system, owns stations in this system, gives missions through bulletin board, have own security NPCs and other NPCs, pays bounties in the system and so on.

This is a sign of our headquarters of Civitas Dei, which is station Mawson Oasis.

Our main activities include Bounty Huntings, fighting in Conflict Zones, PvE and PvP trading, mining and exploration. Everyone can thus choose theirs and actively participate in game with other players. Every day we fly together in wings and organize various events in which everyone has the opportunity to learn something new, or pass their experience futher. On our chat is almost always someone online (in peak time over 80 people), so it is possible to ask, or to arrange wing.

We offer:

 • Sophisticated strategy of wing flying ---> more efficient earnings and faster growing of combat, commercial and navy ranks.
 • Training and improvement in PvP.
 • Lucrative trade routes and mining locations.
 • United actions to support our faction.
 • Another regular actions of all kinds (PvE, PvP, SRV, races, etc.).
 • Protection from other members.
 • Universitas Civitate Dei - Our own learning materials, advisory and educational activities for beginning players.
 • Extensive forum - On our forum we share useful tools, various ship builds and interests of Elite Lore.
 • For more information about the structure and history of the Order can be found under section HISTORY.
 • Communication takes place on Discord, link to enter: https://discord.gg/0iueflEXhSV3zcGA

The entrance conditions to the Order:

As we are group of Czech and Slovak people, we request Czech or Slovak speaking CMDRs. We welcome both experienced players and complete novices. We have no requirements for ranks, ships, reputation etc. But since the group was founded on the basis that we want to coherently organize Czech and Slovak players, hence we are looking especially those players who do not want to fly alone, and who want to help in managing our minor faction.

Would you like to become a member of our Order and build together with us a prosperous state? We have the opportunity to build a piece of our own universe in Elite Dangerous, so why not take the opportunity!

Sign-in is possible via the form on the right. Write there briefly a couple of reasons why you want to join us.

Squadron info

Name: Civitas Dei CZ/SK
Allegiance: Independent
Power: Independent
Game mode: Any
Game style:
Platforms: Any
Language: Czech

Squadron commander: Hatatytla
Members: 776
Ships: 3483
Supporters: 14
Squadron age: 1085 days
Headquarters: Phanes [Mawson Oasis]
Minor faction: Civitas Dei
Minor faction: Societas Eruditorum de Civitas Dei

Average combat rank: Novice
Average trade rank: Dealer
Average exploration rank: Surveyor

In coalition with:

Latest squadron members

CMDRRankShipPowerLocationDist  TZD    
James_ColeElite---------PC/Mac
Vovo232Harmless---------XBox
FarasCZEntrepreneurAnaconda
---------PC/Mac
GoranekHarmless---------
Kruxi av AlltingstarTrailblazer---------PC/Mac
ZergssHarmless---------
MistrsvetaDealer---------PC/Mac
Haakon The VrazyMerchantCobra Mk III---------PC/Mac
GusttafaHarmless---------PC/Mac
Hagi__19Harmless---------
Tip: You can multisort columns by using Shift key.