Add new document

Coalitions / Spojenectvi

Mission Statement
Beasts of Bestia don't take alliance agreements lightly. We do our best to participate in our allies' activities.

Communication
Each of our allies gets 1 text and 1 voice channel on our Discord server, forming together the Embassy.
The pinned post of the text channel contains all important alliance information.
Access to the Embassy is granted to any alliance representative and all Beasts of Bestia members.

Ambassadors
Each of our allies gets a member of Beasts of Bestia assigned as a contact person - the Ambassador.
Allies are welcome to communicate with anyone but only statements by the Ambassador are guaranteed to reflect Beasts of Bestia official policies.
The Ambassador is also responsible for keeping the Embassy clean and up to date and will proactively keep in touch with the Ally.
Poslání
Beasts of Bestia neberou spojenecké dohody na lehkou váhu. V rámci možnosti se snažíme podílet na aktivitách našich spojenců.

Komunikace
Každý spojenec má na našem Discord serveru k dispozici jeden textový a jeden hlasový kanál, dohromady označované jako Ambasáda.
V připnutém příspěvku textového kanálu lze najít všechny důležité informace o dané alianci.
Do Discord kanálů mají přístup kromě představitelů spojenecké skupiny všichni členové Beasts of Bestia.

Velvyslanci
Pro každého spojence určíme z řad členů Beasts of Bestia kontaktni osobu - velvyslance. Spojenci mohou komunikovat s kýmkoliv, ale pouze prohlášení velvyslance s jistotou vyjadřují postoj naší frakce.
Velvyslanec má zároveň na starosti organizaci Ambasády, aktualizování úvodního příspěvku a bude se pro-aktivně zajímat o aktivity spojence.
Document visibility: Public