Wing info

Jesteśmy grupą wolnych Pilotów – renegatów, buntowników, szemranych handlarzy, praworządnych pilotów, którzy nade wszystko cenią wolność wyboru, swobodę działania oraz dobrą i zwariowaną zabawę w szeroko pojętym znaczeniu.

Name: The Renegades
Allegiance: Independent
Power: Independent
Game mode: Open
Game style: Mixed
Platforms: PC/Mac
Language: Polish

Wing commander: Yarlamus
Members: 17
Ships: 153
Supporters: 1

Average combat rank: Dangerous
Average trade rank: Entrepreneur
Average exploration rank: Ranger