Wing fleet

You are not allowed see this...
Total credits
Total assets

14,368,593,782 Cr

55,258,112,531 Cr

Wing info

Jesteśmy grupą wolnych Pilotów – renegatów, buntowników, szemranych handlarzy, praworządnych pilotów, którzy nade wszystko cenią wolność wyboru, swobodę działania oraz dobrą i zwariowaną zabawę w szeroko pojętym znaczeniu.

Name: The Renegades
Allegiance: Independent
Power: Independent
Game mode: Open
Game style: Mixed
Platforms: PC/Mac
Language: Polish

Wing commander: Yarlamus
Members: 18
Ships: 326
Supporters: 1

Average combat rank: Dangerous
Average trade rank: Tycoon
Average exploration rank: Pioneer